Over ons

De Stichting Vrienden van de Hofkerk Oldenzaal is opgericht op 20 oktober 2014.

Het doel van de stichting is het in het algemeen belang in stand houden van het kerkgebouw, dat een gemeentelijk monument is en een prominente plaats heeft in het centrum van de stad Oldenzaal. Het kerkgebouw wordt niet alleen gebruikt voor religieuze activiteiten zoals de kerkdiensten op de zondagmorgen maar ook voor culturele en sociale activeiten voor de hele Oldenzaalse gemeenschap.

Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente De Hofkerk te Oldenzaal. De stichting wil met deze kerkelijke gemeente samenwerken voor zover dit noodzakelijk is om het kerkgebouw te behouden en te onderhouden. Daarnaast dient deze samenwerking om het kerkgebouw te kunnen laten beantwoorden aan zijn functie als cultureel en sociaal centrum voor de Oldenzaalse bevolking.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken zal de stichting fondsen werven door het belang van de instandhouding van het kerkgebouw voor de Oldenzaalse gemeenschap onder de aandacht te brengen van diegenen die gebruik maken van het gebouw zoals instellingen, verenigingen, zang- en muziekgezelschappen en voorts ook van de Oldenzaalse burgerij. De stichting zal dit onder andere doen door het verspreiden van folders.

De stichting stelt zich daarnaast voor om activiteiten te organiseren voor het bereiken van haar doelstelling zoals bijvoorbeeld het geven van benefietconcerten in de Hofkerk. Het gebouw heeft een uitstekende akoestiek en leent zich dan ook heel goed voor muziekuitvoeringen.